Kursen Vetenskaplighet

2024

british flag icon The course Vetenskaplighet will during 2024 be given at three occasions: January, April-May. Each course consists of five mandatory moments.

swedish flag icon Kursen Vetenskaplighet kommer under 2024 att ges vid tre tillfällen: i januari, april-maj och December. Varje kurstillfälle består av fem obligatoriska moment.


british flag icon Kurstillfälle 1

Course start 2024-01-16. English.

Last day to register: 2024-01-08 (Registration can close earlier if the maximum number of participants is reached)

Preliminary schedule can be found here.

Registration closed


british flag icon Kurstillfälle 2

Course start 2024-04-29. English.

Last day to register: 2024-04-21 (Registration can close earlier if the maximum number of participants is reached)

Option to participate by Zoom.

Preliminary schedule can be found here.

Registration closed


swedish flag icon Kurstillfälle 3

Kursstart 2024-12-10. Swedish.

Sista anmälningsdag: 2024-11-26 (Anmälan kan stängas innan detta datum ifall det maximala antalet deltagare överskrids)

Preliminärt schema finns här.

Anmälan