SE

Kursen "Vetenskaplighet" kommer under hösten att ges vid fyra tillfällen: i augusti, september/oktober samt förmiddagar respektive eftermiddagar i oktober/november.

Observera

EN

The course "Vetenskaplighet" will during the fall be given at four occasions: in august, september/october and mornings and afternoons in october/november.

Please note


Kurstillfälle 1
August: 21-25 at 10:00-12:00 and 14:00-16:00. English language.

Last day to register: 2017-08-07

Registration closed


Kurstillfälle 2
September/oktober: 18-21, 25-28, 3, klockan 13:30-15:30. Svenska.

Sista anmälningsdag: 2017-09-04

Anmälan stängd


Kurstillfälle 3
October/november: 23-26, 30-31, 1-2, 7 at 10:00-12:00. English language.

Last day to register: 2017-10-09

Registration closed


Kurstillfälle 4
October/november: 23-26, 30-31, 1-2, 7 at 15:00-17:00. English language.

Last day to register: 2017-10-09

Registration closed